تحلیل محتوای مواضع وزارت خارجه کشورمان نشان می دهد آقای ظریف و خانم افخم در پاسخ به همه تهمتها و توهین ها و تهدیدات مقامات غربی، مجموعاً از چهارعبارت استفاده می کنند:

وزارت خارجه آمریکا: انتخابات شما مغایر استانداردهای جهان آزاد است.

وزارت خارجه ایران: این حرف «کمکی به حل مشکلات فی مابین نمی کند!

وزارت خارجه آمریکا: ایران تروریست است و باید از کمک به تروریستها دست بردارد تا به جامعه جهانی برگردد.

وزارت خارجه ایران: این حرف کمکی به حذف دیوار بی اعتمادی نمی کند!

وزارت خارجه آمریکا: باید همجنس بازی را به رسمیت بشناسید، موسوی و کروبی را آزاد کنید و قاچاقچی های مواد مخدر را اعدام نکنید زر زیادی هم نزنید.

وزارت خارجه ایران: حرف شما با قوانین بین الملل مغایرت دارد!

وزارت خارجه آمریکا: همه گزینه ها روی میز است، از ما اطاعت نکنید، دهنتان را سرویس می کنیم نکبتهای عقب افتاده.

وزارت خارجه ایران: لحن شما سازنده نیست!


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ساعت 18:41 موضوع | لینک ثابت