پشتم گرمه


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 18:24 موضوع | لینک ثابت


طرز تفکر کسانی که خود را آریایی می دانند و همه مسلمانان این سرزمین را تازی پرست و خائن می نامند :

🚩می گویند کوروش به مردم کل دنیا کمک می کرد ولی اگر جمهوری اسلامی به چند کشور که کودکانشان با بمب تکه تکه می شوند کمک کند، صدایشان در می آید و شعار " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" سر می دهند!

🚩به راحتی به مقدسات و پیامبر و امام ها و...توهین میکنند و از یک طرف میگویند کوروش برای تمام ادیان احترام قائل بود!

🚩همیشه از یورش اقوام دیگر به ایران می گویند ولی هیچگاه از یورش پادشاهان ایرانی به کشور های دیگر سخنی نمی گویند !

🚩می گویند هر کس مسلمان است تازی پرست وخائن است و از طرفی هم فردوسی، فردوسی می کنند (!) در حالی که نمی دانند که حکیم فردوسی شیعه بوده است:
منم بنده ی اهل بیت نبی ستاینده ی خاک پای وصی

🚩ادعا می کنند که بعد از ورود اسلام به ایران علم ودانش از ایران گرفته شد ولی حتی نام دو عدد دانشمند ایرانی قبل از ورود اسلام به ایران را هم نمی توانند نام ببرنند(!) چون همه ی مشاهیر ایرانی از حکیم فردوسی گرفته تا مولوی و حافظ و بوعلی و ابوریحان و ... همه مسلمان بوده اند !!!

🚩و جالب تر از همه اینکه ؛همه ی شان از یک طرف دم از دموکراسی می زنند و از طرفی دیگر خواستار سیستم پادشاهی و ملوک السلطنه ای هستند!!!

📢 به مسلمانان تهمت عرب پرستی و خرافه پرستی می زنند ( البته قیاس به نفس می کنند )
در حالی که خودشان غرب پرستی می کنند!


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 18:23 موضوع | لینک ثابت


تفاوت بین دو خون


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 18:22 موضوع | لینک ثابت