نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:18 موضوع | لینک ثابت


غیرت!


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:14 موضوع | لینک ثابت


اندر احوالات کم حافظه بودن بعضی ها!


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 16:14 موضوع | لینک ثابت