زمانه عجیبی است برخی مردمان امام گذشته را عاشقند، نه امام حاضر را.

میدانی چرا ؟ چونکه امام گذشته را هرگونه که بخواهند تفسیر می کنند، اما امام حاضر را باید فرمان برند !

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند.

"شهید آوینی"

ربع قرن زعامت حضرت امام خامنه ای فرخنده باد.


 

نوشته شده توسط علیرضا آهنج - زهرا خالصی در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 ساعت 13:54 موضوع | لینک ثابت